Bạn là người dùng mua sản phẩm tại Giao Bánh Nhanh, mặc nhiên chấp nhận nội dung chính sách này với những điều cụ thể sau đây.

Điều 1:Thu thập thông tin: Giao Bánh Nhanh sẽ chỉ lưu lại thông tin như Tên, Tuổi, Số điện thoại, địa chỉ nhà với mục đích giao sản phẩm đến tận tay khách hàng.

Điều 2:Đặt Cookies: Khi bạn truy cập Giao Bánh Nhanh, chúng tôi (hoặc bên thứ ba được thuê để theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website) sẽ đặt một số File dữ liệu nhỏ gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của bạn. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu Email của bạn trong trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại v.v… Chúng tôi sẽ mã hóa các File Cookies để bảo mật, bạn có thể cấm Cookies trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình sử dụng Giao Bánh Nhanh của bạn.

Điều 3:Lưu trữ & Bảo vệ thông tin: Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại Việt Nam. Chúng tôi bảo vệ những thông tin này bằng việc mã hóa tất cả các Thông tin mà khách hàng gửi cho Giao Bánh Nhanh

Điều 4:Sử dụng thông tin: Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm bánh ngọt chất lượng cho khhách hàng. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng.
  • Xử lý khiếu nại, giải quyết sự cố.
  • Đo đạc, tùy biến & cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.
  • Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại nếu có.

Điều 5:Chia sẻ thông tin với những người dùng khác

Điều 6:Chia sẻ thông tin với bên thứ ba: Chúng tôi (Giao Bánh Nhanh) không cung cấp bất kỳ một thông tin nào của quý khách hàng cho bên thứ Ba ngoại trừ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều 7:Thay đổi thông tin: Bạn có thể gửi Email hoặc gọi điện tới Giao Bánh Nhanh để yêu cầu thay đổi các thông tin của Bạn.